Sinesiyensya - Wetlands (DOSTv Episode 698)

Posted on 02/20/2019 10:00 am

Isang parte ng Manila Bay na punong puno ng mga puno, meron pala? Tara silipin natin sa DOSTv Science for the People!

#DOSTv

#ScienceForThePeople

#dostSTII

February 20, 2019

(DOSTv Episode 698 - DOSTv Sinesiyensya: Wetlands)

Category: Sinesiyensya