Sinesiyensya - SWABE (DOSTv Episode 774)

Posted on 06/14/2019 10:08 am

Swabeng swabe na extra kita ng mga kababaihan sa Siquijor ang bibisitahin natin ngayong araw! Kabuhayang pinalakas pa lalo ng DOST at teknolohiya, paano nga ba? Tara dito sa DOSTv Science for the People!

#DOSTv

#ScienceForThePeople

#dostSTII June 14, 2019 (DOSTv Episode 774 - DOSTv Sinesiyensya: SWABE)

Category: Sinesiyensya