Sinesiyensya - Mata ng Lawin (DOSTv Episode 825)

Posted on 04/26/2019 10:40 am

Balikan ang istorya ng Bagyong Lawin na nanalanta sa Cagayan Valley noong 2016. Dito lang yan sa aming Sinesiyensya

#DOSTv

#ScienceForThePeople

#dostSTII

#Sinesiyensya August 26, 2019 (DOSTv Episode 825 - DOSTv Sinesiyensya:Mata ng Lawin)

Category: Sinesiyensya