Sinesiyensya - Diwata (DOSTv Episode 778)

Posted on 06/20/2019 09:53 am

Ang first microsatellite ng Pinoy sa space, tinatawag nating Diwata. Mamangha pa lalo sa kanya dito sa aming dokumentaryo sa DOSTv Science for the People!

#DOSTv

#ScienceForThePeople

#dostSTII June 20, 2019 (DOSTv Episode 778 - DOSTv Sinesiyensya: Diwata)

Category: Sinesiyensya