Sinesiyensya - CARRAGEENAN (DOSTv Episode 603)

Posted on 10/05/2018 10:30 am

Sa mahal ng presyo ng bigas ngayon, ano nga ba ang maaaring gawin ng mga eksperto upang pagandahin ang ani nito? Ano rin ang magagawa nating mga kumukunsumo? Talakayin natin ang usapin ng bigas ngayong araw sa DOSTv Science for the People!

#DOSTv

#ScienceForThePeople

#dostSTII

October 5, 2018

(DOSTv Episode 603– Sinesiyensya: CARRAGEENAN)

Category: Sinesiyensya