science

A Briefer on Developing Modern Programs

Posted on 02/20/2020 04:22 pm

ExperTalk: Tuklas Lunas (DOSTv Episode 827)

Posted on 02/03/2020 02:57 pm

Ano nga ba ang mga mushroom discovery ng Tuklas Lunas Center sa Central Luzon State University? At paano nga ba natulungan nito ang mga mushroom farmer sa Lupao, Nueva Ecija? Alamin lahat ng yang sito lang sa ExperTalk.

Negosiyensya:Oyster (DOSTv Episode 836)

Posted on 02/03/2020 02:57 pm

Negosiyensya: Woodtech Builders (DOSTv Episode 763)

Posted on 02/03/2020 02:56 pm

Negosyong pinalago pa lalo ng DOST sa pamamagitan ng technology upgrade, bisitahin natin today dito sa DOSTv Science for the People!

Negosiyensya: Zam's Calamansi Delight (DOSTv Episode 757)

Posted on 02/03/2020 02:56 pm

Mapapamukha-sim ka sa asim at tamis ng Calamansi Delight ng isang negosyo sa Zamboanga na lumago sa tulong ng DOST. Mula sa mano-manong paggawa ng calamansi juice, aba ngayon high tech na at tumaas nang mahigit sa 100% ang production! Paano? Halika makipagkuwentuhan tayo sa kanila dito sa DOSTv Science for the People!

Negosiyensya: Woodtech Builders (DOSTv Episode 721)

Posted on 02/03/2020 02:56 pm

Mula sa maliit na negosyo, lumago hanggang sa ang kanilang mamimili, umabot na hanggang sa mga iba pang probinsya! Sa tulong ng DOST, naabot muli ang pangarap! Let's ask them how dito lang sa DOSTv Science for the People!

Negosiyensya: VPO (DOSTv Episode 671)

Posted on 02/03/2020 02:55 pm

Farm to table na klase ng negosyo, natulungan ng DOST! Tara sa Agusan para silipin ang success ng isang pamilya sa farming dito lang sa DOSTv Science for the People!

Negosiyensya: Oyster (DOSTv Episode 837)

Posted on 02/03/2020 02:55 pm

ExperTalk: NSTW 3 (DOSTv Episode 801)

Posted on 02/03/2020 02:54 pm