Sinesiyensya - Tawi-Tawi (DOSTv Episode 585)

Posted on 09/10/2018 04:18 pm

Alam niyo bang lubos na pinayayabong ng Tawi-Tawi ang kanilang likas na yaman? Hindi nakabibigla dahil sa natural na ganda nito, talaga namang kabigha-bighani na sa paningin ng nakararami, mapa-lokal man o turista galing sa ibang bansa! Halina't tuklasin ang pangangalaga nila sa Tawi-Tawi, dito lang 'yan sa DOSTv, Science for the People!

#DOSTv

#ScienceForThePeople

#dostSTII

September 10, 2018

(DOSTv Episode 584 – SineSiyensya: Tawi-Tawi)

Category: Sinesiyensya
Tags: