Sinesiyensya - Philippine School for the Deaf (DOSTv Episode 712)

Posted on 03/12/2019 10:29 am

Masayang matuto ng science at math. Pero sa mga deaf na mga bata, paano nga ba itinuturo ni Teacher ang concepts ng siyensya? Alamin natin today sa DOSTv Science for the People!

#DOSTv

#ScienceForThePeople

#dostSTII

March 12, 2019

(DOSTv Episode 712 - DOSTv Sinesiyensya: Philippine School for the Deaf)

Category: Sinesiyensya