Sinesiyensya - FISH SCIENCE INTRO EPISODE: FISHING CLOSURE (November 5, 2020)

Posted on 11/05/2020 06:46 pm

  Alam mo bang may panahon na bawal manghuli ng sardinas sa Zamboanga? Ano na nga ba itong Fishing Closure na rekomendasyon ng siyensya para sa sapat na supply ng Sardinas? 'Yan ang paguusapan natin ngayong episode ng #Sinesiyensya kasama si Dr. Mudjekeewis D. Santos. --- Dive-in to the Sardine Capital of the Philippines-Zamboanga as Dr. Mudjekeewis Santos explained the science-based recommendation to implement Fishing Closure.  

Category: Sinesiyensya