ExperTalk - The Mind Museum (DOSTv Episode 732)

Posted on 04/09/2019 10:07 am

Dahil bakasyon na, i-treat ang sarili sa isang educational pasyal na talaga namang maglalapit ng science and technology sa inyong mga puso! Samahan niyo kaming pasukin ang The Mind Museum at i-enjoy ang science na truly ay for the people dito lang sa DOSTv Science for the People!

#DOSTv

#ScienceForThePeople

#dostSTII

April 9, 2019 (DOSTv Episode 732 - DOSTv ExperTalk: The Mind Museum)

Category: Expertalk