ExperTalk - Sericulture 3 (DOSTv Episode 715)

Posted on 03/15/2019 09:05 am

Sa tulong ng siyensya, ang silk farming sa Pilipinas, mas lumalakas! Paano? Alamin dito lang sa DOSTv Science for the People!

#DOSTv

#ScienceForThePeople

#dostSTII

March 15, 2019 (DOSTv Episode 715 - DOSTv ExperTalk: Sericulture 3)

Category: Expertalk