ExperTalk - PSYSC Youth Camp (DOSTv Episode 561)

Posted on 08/08/2018 11:00 am

Sa ikatlong araw ng PSYSC sa Davao, pinaunlakan tayo ng panayam ng mga experts ng Bioenergetics and Biomechanics! Halina't manood at alamin ang kanilang payo at trivia! Esso today sa DOSTv Science for the People!

#DOSTv

#ScienceForThePeople

#dostSTII

August 8, 2018 (DOSTv Episode 561 – ExperTalk: PSYSC Youth Camp)

Category: Expertalk