ExperTalk Online: Putting out Fire before it begins with FireCheck (March 17, 2021)

Posted on 04/20/2021 09:32 am

Sunog ang isa sa mga dahilan ng pagkawala ng ari-arian at pati na buhay ng ating ilang kababayan. Bilang pagtugon ng Agham at Teknolohiya sa ganitong sakuna, inilunsad ang FireCheck. Alamin kung ano ito at paano makakatulong sa ating mga kababayan. Tutok lamang tuwing Miyerkules, 5PM sa DOSTv Facebook Page at Youtube channel. #ScienceForThePeople#dostPH#doststii