ExperTalk Online: Proteksyon para sa kalusugan; Banta sa kalikasan (September 01, 2021)

Posted on 09/03/2021 06:50 pm

Kasabay ng pag-iingat para sa kalusugan, huwag nating kalimutan ang ating responsibilidad para sa kalikasan.

Alamin natin ang tamang pagtatapon ng mga Personal Protective Equipment waste na araw-araw nating ginagamit.