Expertalk Online: Philippine Tropical Fabrics Month (January 27, 2021)

Posted on 02/10/2021 04:30 pm

TELA Pilipinas!

Pagdiriwang ng Philippine Tropical Fabrics Month ating paguusapan ngayong araw kasama si Director Celia Elumba ng DOST - PTRI.

Kahalagahan ng paggamit ng lokal na fabrics, ating mas alamin pa.