ExperTalk Online: Kalinga Health (May 12, 2021)

Posted on 05/20/2021 11:00 am

Ang tuberculosis o TB ay isa sa top 10 causes of death sa Pilipinas. Sa tulong ng #KalingaHealth, nabibigyan ng pantay na pagkalinga ang mgaTB patients. Alamin ang ibinibigay nilang sebisyo sa ExperTalk Online.

#ScienceForThePeople #DOSTvPH #doststii

Tags: