Expertalk Online: IM4ManilaBay e-SMART Project result (April 28, 2021)

Posted on 05/20/2021 10:52 am

Resulta ng mga pagaaral na may kinalaman sa Manila Bay, ating tatalakayin. IM4ManilaBay project, ano na nga ba ang mga maaaring irekomenda sa pagpapabuti ng Manila Bay?

Tutok lamang tuwing Miyerkules, 5PM sa #DOSTv Facebook Page at Youtube channel.

#ScienceForThePeople #dostSTII #dostPH

Tags: