Expertalk Online: Hydraulic Ram Pump (AIDFI) (May 26, 2021)

Posted on 05/26/2021 03:10 pm

Teknolohiyang hatid ay tubig sa mga komunidad na naninirahan sa upland areas ang tampok ngayon sa ating programa. Alamin ang kwento ng AID Foundation, Inc. at ang kanillang teknolohiya na Hydraulic Ram Pump.

More of these content here, www.dostv.ph

#DOSTv #ScienceForThePeople #doststii #dostPH

Tags: