ExperTalk - Metrology Day ITDI (DOSTv Episode 768)

Posted on 06/01/2019 11:13 am

Centimeter…meter…kilometer! Gram...kilogram…ton! Gaano ng aba kahalaga ang standard unit of measurement sa ating buhay? Alamin natin iyan kasama ang DOST-ITDI sa kanilang National Metrology Laboratory! Tutok na dito sa DOSTv Science for the People!

#DOSTv

#ScienceForThePeople

#dostSTII

June 1, 2019 (DOSTv Episode 768 - DOSTv ExperTalk: Metrology Day ITDI)

Category: Expertalk