ExperTalk - Carcar Prawn Farm (DOSTv Episode 772)

Posted on 06/13/2019 12:32 pm

Matapos nating malaman ang technology na maaaring gamitin para mapataas ang production ng hipon, samahan naman natin today ang isang negosyanteng lubusang nakinabang sa technology na ito! Mainspire sa kanyang story dito lang sa DOSTv Science for the People! #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII June 11, 2019 (DOSTv Episode 772 - DOSTv ExperTalk: Carcar Prawn Farm)

Category: Expertalk