DOST Report - Niche Centers in the Regions for R&D (NICER) Programs (July 10, 2020)

Posted on 07/10/2020 08:27 am

WATCH: R&D Projects, hindi lamang dito sa Metro Manila abot rin hanggang sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas! Ang kanilang mga pinagaaralan at natuklasan na makakatulong sa bayan, ating paguusapan ngayon.

Tutok lang tuwing Biyernes, alas kwatro ng hapon dito lamang sa DOSTv PH Facebook Page.

Category: DOST Report