DOST Report Episode 45: S-PaSS ng DOST, tulong sa pagbabyahe (March 05, 2021)

Posted on 03/20/2021 07:29 pm

Mas madaling paraan ng pagkuha ng Travel documents, pwedeng pwede na! Sa tulong ng S-PaSS, mga kailangang permit sa pupuntahang lugar kayang asikasuhin online.

Tutok lamang tuwing Biyernes, 4PM sa #DOSTv? Facebook Page at Youtube channel.

More of this content, visit www.dostv.ph

#ScienceForThePeople? #dostPH? #dostSTII

Category: DOST Report