DOST Report Episode 42: Agham at Teknolohiyapara sa Pagbabago (February 12, 2021)

Posted on 02/15/2021 08:43 am

Pagbabagong hatid ng Siyensya, Teknolohiya at Inobasyon ating mapapakinggan hatid ni Sec. Fortunato de la Peña at mga special guests mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas.

Category: DOST Report