DOST Report Episode 40: Know more about the National Research Council of the Philippines (January 29, 2021)

Posted on 02/10/2021 03:49 pm

  Mas kilalanin pa ang biggest collegial and scientific advisory body sa bansa, ang National Research Council of the Philippines. Pagusapan natin ang mga bagong updates sa mundo ng Siyensya at Teknolohiya, dito lamang sa #DOSTReport

Category: DOST Report