DOST Report - Community Empowerment thru Science and Technology (September 25, 2020)

Posted on 09/25/2020 06:38 pm

  WATCH: Ang bawat kumunidad ay may kakahayang umasenso at umunlad. Tunghayan ang kwento ng isang community sa first-class mining town sa Masbate at sa isang rellocation site sa Muntinlupa at kung paano sila natulungan ng siyensya at teknolohiya sa aspeto ng kabuhayan, kalusugan, kapaligiran, at maging sa kahandaan sa mga sakuna.

#CEST

#ScienceForThePeople

#DOSTPH

Category: DOST Report