DOST REPORT Episode 55: LGU Chiefs support S&T Development (May 14, 2021)

Posted on 05/20/2021 12:10 pm

 Mga proyekto ng Agham at Teknolohiya sa iba't-ibang lugar sa bansa, suportado ng mga LGU chiefs. Ang mga kapakipakinabang na benepisyo nito, ating pag-uusapan kasama si Sec.Fortunato de la Peña at mga espesyal na bisita.

Tutok lamang 4PM tuwing Biyernes para sa maiinit na balita tungkol sa Agham at Teknolohiya sa bansa dito sa #DOSTv Facebook Page at Youtube channel.

More of this content? Visit our website at www.dostv.ph

#ScienceForThePeople #dostPH #dostSTII

Category: DOST Report
Tags: