DOST Report Episode 108: DOST Media Partners Part IV (May 27, 2022)

Posted on 06/14/2022 09:50 am

Sa huling yugto ng DOST Media Partners interview series, kakapanayamin natin ang dalawa pa sa mga regional media partners ng DOST. Pakinggan ang kanilang karanasan sa paghahatid ng balita sa agham at teknolohiya.

Missed an episode? Check out www.dostv.ph

#ScienceForThePeople #dostPH #dostSTII

Category: DOST Report