Expertalk - DOST The Mind Museum (DOSTv Episode 732)

Posted on 02/03/2020 11:38 am

Dahil bakasyon na, i-treat ang sarili sa isang educational pasyal na talaga namang maglalapit ng science and technology sa inyong mga puso! Samahan niyo kaming pasukin ang The Mind Museum at i-enjoy ang science na truly ay for the people dito lang sa DOSTv Science for the People!

Category: Expertalk